Free cookie consent management tool by TermsFeed Policy Generator

Akadémia vzdelávania zahusťovania
a predlžovania vlasov


Učiť — Inšpirovať — Spájať

V každom odvetví podnikania je kľúčové zachytiť zmeny a trendy a správne reagovať na ne. Lebo jedna vec je istá, keď niečo chcete, choďte za tým si už na Slovensku povedalo viac ako 50 salónov a úspešne prešli procesom certifikácie Great Lengths a stali sa našimi obchodnými partnermi. 

Ak práve čítate tieto slová tak s veľkou pravdepodobnosťou už patríte do rodiny Great Lengths, alebo ešte len cítite, že sa potrebujete posunúť vpred a je čas na zmenu.

EXISTUJE PODĽA VÁS PROFESIA, KTORÁ SA DNES ZAOBÍDE BEZ REFRESHOVANIA A DOPĹŇANIA NOVÝCH VEDOMOSTÍ?

 • Kadernícky svet sa hýbe obrovskou rýchlosťou.
 • Vaši zákazníci sa menia, meňte sa spolu s nimi.
 • Nebojte sa výziev a inovácií
 • Na to, aby ste inovovali vaše produkty a služby, musíte dokonale poznať možnosti aké trh ponuká
 • Spoznať nových a zaujímavých ľudí nie je nikdy na škodu
 • Vzdelanie je jednou z najlepších investícií, ktorú môžete pre seba a svoje podnikanie spraviť.

Technologický tím Great Lengths Slovakia

Lucia Brych
Tatiana Kundráthová
Janka Janušová

Naše pracovné postupy sú nastavené tak, že my veríme, že láska k vlasom ľudí spája. Vytvorili sme priestor pre zdieľanie, skúsenosti, príbehov a rozboru odborných tém z oblasti zahusťovania a predlžovania.

Zárukou vysoko odborného dohľadu nad akadémiou vzdelávania sú Great Lengths technológovia.

 Titul Great Lengths technológ je najvyššie odborné vzdelanie, ktoré môže kaderník dosiahnuť v odbore profesionálneho zahusťovania a predlžovania vlasov.

Technológovia Great Lengths aktívne pôsobia na území celého Slovenska a veľa z Vás kaderníkov už ich malo možnosť spoznať pri vstupnej certifikácii, alebo inej aktivite rozvoja.

Myslíme na budúcnosť už dnes

Hlavné ciele akadémie
 • Budovať a rozvíjať unikátny koncept vzdelávania v segmente zahusťovania a predlžovania vlasov
 • Podporovať naších obchodných partnerov v rozvoji
 • Neustále odovzdávať nadobudnuté skúsenosti z praxe
 • Vzdelávať novú vetvu kaderníkov, ktorý rozmýšľajú a vnímajú kadernícke remeslo inak
 • Vytvárať riešenia založené na technologických inováciách
 • Inšpirovať sa navzájom
 • Spájať
 • Nesúperiť s konkurenciou
 • Prepájať svet odbornej koloristiky so segmentom profesionálneho zahusťovania a predlžovania vlasov
 • Odovzdávať hodnotné a overené technologické informácie a pracovné postupy
 • Udávať trendy v smerovaní Slovenska z pohľadu kaderníckeho odboru zahusťovania a predlžovania vlasov
 • Vzdelávať širokú verejnosť overenými a nezavádzajúcimi informáciami
Medzi obľúbené koncepty rozvoja a vzdelávania patria udalosti
 • BIO Mikro Kapsule Great Lengths
 • Spoločne posúvame hranice BIO zahusťovania a predlžovania vlasov v mojom meste
 • Great Day
 • Meníme pravidlá hry v segmente zahusťovania a predlžovania vlasov
 • Účesová tvorba z Great Lengths prameňov
 • Technika strihu GL
 • Prepojenie sveta koloristiky a profesionálneho zahusťovania a predlžovania vlasov
 • Implementácia osobných cieľov v segmente zahusťovania a predlžovania vlasov 
Vytvárame nové riešenia, ako pripraviť seba a svoj salón do budúcnosticnosti

Akadémia vzdelávania zahusťovania a predlžovania vlasov je zameraná na odborné vzdelávanie kaderníkov, ktorí hľadajú možnosti ako sa venovať segmentu zahusťovania a predlžovania vlasov vo svojich salónoch na vysoko profesionálnej úrovni. My rozumieme, že pravidlá hry sa za posledné dva roky zmenili. Uvedomujeme si, že pokračovať tak ako doteraz už nie je možné! Preto spoločne vytvárame nové špecifické riešenia, ako pripraviť seba a svoj salón do budúcnosti.

Ako prvý na Slovensku sa venujeme vzdelávaniu

Ako prvý na Slovensku sa zároveň aktívne venujeme vzdelávaniu klientov. Záleží nám na tom, aby sa dokázali klientky správne rozhodovať na základe overených faktov. Naše pracovné postupy sú nastavené tak, že my veríme, že láska k vlasom ľudí spája a výsledkom je, aby každá žena, ktorá objaví inovatívny svet GL zdravých vlasov si bola istá, že s nami dosiahne vlasy o akých vždy snívala.

Prihlasovanie do akadémie vzdelávania zahusťovania a predlžovania vlasov 
GREAT LENGTHS

Školenia

Moje prvé Great Lengths školenie

Názov školenia: Vstúpte do sveta Great Lengths a zmeňte pravidlá hry v páskových metódach s GL Slim Tapes.

  (prihlásenie vo formulári)

  Miesto, trvanie, cena

  Centrála Great Lengths v Košiciach
  Business Centrum Košice
  Štúrová 50
  04001 Košice

  Trvanie: 8 hodín

  Cena: 1007 € bez Dph

  Pre koho sú naše školenia určené

  Sú určené pre kaderníkov:

  • Ktorým záleží na skutočných hodnotách kaderníckeho remesla.
  • Ktorí hľadajú špecifické riešenia, ako odborne pripraviť seba a svoj salón do budúcnosti.
  • Uvedomujú si, že dnes tvoria svoju budúcnosť.
  • Chcú udávať smerovanie a sledujú neustály rozvoj a napredovanie segmentu zahusťovania a
   predlžovania vlasov na Slovensku.
  • Vzdelávanie a posúvanie hraníc v kaderníckom odbore je pre nich kľúčové.
  • Cítia potrebu zmeny.
  • Možnosť aplikovať inovatívne pracovné postupy vo svojom salóne vnímajú ako príležitosť výrazne sa odlíšiť od konkurencie a zároveň sa výrazne priblížiť ku klientele, ktorá vyhľadáva moderné a šetrné kadernícke služby.
  Harmonogram certifikácie GL Slim Tapes

  1. Úvodný dokument: VLASY ZA HRANICOU OČAKÁVANÍ

  • Spoločne nahliadneme do výrobného procesu a začneme skúmať skutočné hodnoty v segmente
   profesionálneho zahusťovania a predlžovania vlasov.
  • Prvý kontakt: Analýza dokumentu Vašimi očami.

  2. Metódy Great Lengths zahusťovania a predlžovania vlasov implementované na Slovensku

  • Predstavenie spoločnosti Great Lengths.
  • Web Great Lengths z pohľadu kaderníka.
  • Web Great Lengths z pohľadu klienta.

  3. Cesta vlasov — jasné a presné definície

  • Čo znamená pojem: zručnosť s ohľadom na dokonalosť.
  • Video dokumentácia jednotlivých krokov cesty vlasov.
  • Pôvod vlasov.
  • Spracovanie vlasov a jednotlivé kroky, ktorými prechádzajú.
  • Tajomstvo procesu depigmentácie.
  • Výhody a princíp pigmentácie.
  • Ručné triedenie.
  • Definícia výrazu Remy.
  • Analýza hustoty vlasov Great Lengths.
  • Analýza správnosti vyhodnocovania váhy vlasov v gramoch.
  • Zhrnutie výhod a benefitov prameňov Great Lengths.
  • Zmena uhla pohľadu vnímania kľúčových parametrov posudzovania kvality vlasov.
  • Spoj Great Lengths.

  4. Meníme pravidlá hry v páskových metódach s GL Slim Tapes

  • Úvod do páskových metód.
  • Diskusia a výmena skúsenosti.

  5. Technické okienko zamerané na rozbor kľúčových parametrov GL Slim Tapes

  • Spoznáme Ultra tenký a flexibilný pásik novej generácie.
  • Preskúmame technológiu utesnenia pásika.
  • Spravíme rozbor nového lepidla.
  • Pokračujeme v napredovaní k udržateľnosti. Čo to znamená z pohľadu nového Blistra.
  • Predstavenie hodnoty značky Great Lengths prostredníctvom nového obalu.
  • Farebné odtiene GL Slim Tapes a ich potenciál.
  • Parametre ovplyvňujúce trvácnosť pásky

  6. Praktická časť školenia

  • Interná smernica hlavných a kľúčových technologických postupov pri aplikácii GL Slim Tapes.
  • Predstavenie základných nástrojov na prácu a ako ich správne používať.
  • Samostatná práca na tréningovej hlave pod dozorom technológa Great Lengths.
  • Rozdelenie hlavy a správne vytvorenie sekcií.
  • Analýza geometrických vzorcov ukladania GL Slim Tapes.
  • Rozbor výhod a nevýhod konkrétnych vzorcov.
  • Aplikácia pásky a jej 100% utesnenie – 5 setov.
  • Cesta k dosiahnutiu maximálneho potenciálu s minimálnym počtom GL Slim Tapes.
  • Kľúč k bezpečnému a jednoduchému odpájaniu.
  • Ako funkčne rýchlo a efektívne prepájať pásky.
  • Technika strihu.
  • Finálna úprava.

  7. Starostlivosť

  • Koncept Milujeme vlasy a rozumieme im.
  • Predstavenie produktov Great Lengths.
  • Rozhodli ste sa pre profesionálne zahusťovanie a predlžovanie vlasov a vybrali ste si správne.
  • GL Kefy a ich výhody.

  8. Fotodokumentácia

  • Pred.
  • Počas.
  • Na čo sa zamerať.
  • Výsledok.

  9. Sociálne siete a prezentácia

  • Odporúčania a rady ako úspešné odprezentovať sebe a svoj salón s výhodami GL Slim Tapes.
  • Facebook.
  • Instagram.
  • Iné…

  10. Konzultácia a uplatnenie výhod a benefitov GL Slim Tapes

  • Školenie predaja.
  • 10 zlatých pravidiel.
  • Získavanie klientely.
  • Námietky a ako ich zdolávať.
  • Diskusia.

  11. Administratívna časť

  • Cenníky GL Tapes.
  • Spôsob objednávania tovaru.
  • Prístup k skladovým zásobám Great Lengths Tapes.
  • Protokol záväznej objednávky.
  • Protokol podmienok.
  • Reklamačný poriadok.
  • Predstavenie funkcie Office managera Great Lengths.

  12. Záver

  • Odovzdávanie certifikátu: MENÍME PRAVIDLA HRY V PÁSKOVÝCH METÓDACH S GL SLIM TAPES.
  Technické a materiálne zabezpečenie
  • GL tréningová hlava.
  • GL tréningové GL Slim Tapes 5x.
  • Application kit for tape products.
  • Safetyband Tapes 29X5mm 1bal. 
  • Re-using Tapes 29X5mm 1 bal.
  • HAIR HOLDERS IN PLEX + COMB HAIR HOLDER.
  • Vzorkovník NATURAL colors
  • Kefa ACCA KAPPA Great Lengths OVAL wood
  • Clean remover shampoo 1000ml.
  • Anti tap water 1000ml

  *technické a materiálne zabezpečenie ostáva certifikovanému kaderníkovi

  *Jednotlivé položky sú fakturované na základe platného veľkoobchodnného cenníka Great Lengths 2023

  Výhody a Benefity
  • Veľkoobchodný cenník Love Tapes 2023.
  • Poukaz 200€ na nákup ultrazvukového prístroja USTouch Great Lengths.
  • Každé mesto na Slovensku má vopred vypracovaný Great plán rozvoja na základe špeciálneho matematického vzorca, ktorý určuje maximálny predpokladaný počet salónov na konkrétne mesto.
  • V Great svete je kvalita vždy viac ako kvantita a preto je rozvoj jednotlivých miest úzko regulovaný čo salónom, ktoré splnia vstupné podmienky zaručuje výnimočnosť.
  • Certifikované salóny získavajú možnosť nakupovať tovar za veľkoobchodné ceny z centrálneho Great Lengths skladu a môžu sa spoľahnúť na výnimočnú kvalitu produktov, ktorá vždy prekoná očakávania klientov.
  • Získavajú istotu presne regulovaných cien a nemusia sa báť nekalého konkurenčného boja či
   podbíjania cien na internete.
  • Great Lengths Slovakia si plne uvedomuje, že pravidlá hry sa za posledné dva roky zmenili a práve preto vytvárame rôzne projekty na podporu a rozvoj podnikania pre naše partnerské salóny.
  • Vzdelávanie nás výrazne odlišuje. Spoločne vytvárame Great cestu na Slovensku.

  Investícia: 1007 €

  *Uvedená cena je bez DPH a platí pre necertifikované salóny. 
  *Ponuka je limitovaná pre prvých 20 kaderníkov
  *V limitovanej ponuke sme pripravili pre Vás  Great Benefity v hodnote 1050 € bez Dph
  *Maximálny počet účastníkov na školení na konkrétny dátum: 4
  *V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať
  *Tel: +421 917 180 721
  *WhatsApp :+421 917 180 721

  • 630 € — hradí kaderník

   BOX-Technické a materiálne zabezpečenie

   • GL Tréningová hlava
   • GL tréningové Slim Tapes 5x
   • APPLICATION KIT FOR TAPE PRODUCTS
   • Safetyband Tapes 29X5mm 1bal
   • Re-using Tapes 29X5mm 1 bal
   • HAIR HOLDERS IN PLEX + COMB HAIR HOLDER
   • Vzorkovník NATURAL colors
   • Clean remover sampoo 1000 ml
   • Anti tap water 1000ml
   • Kefa ACCA KAPPA Great Lengths OVAL wood
  • Zdarma v hodnote 50 €

   BOX-YOU ARE GREAT

   • Certifikát — Meníme pravidla hry v páskových metódach
   • Poznámkový Blok Great Lengths
   • Pero Great Lengths
   • Taška Great Lengths
   • Technický manuál
   • Gret prekvapenie
  • Zdarma v hodnote 300 €

   Box-Technológ

   • Náš prvý spoločný deň bude začiatok novej spolupráce.
  • 377 € — hradí kaderník

   BOX-Certifikácia GL TAPES

   • Certifikácia — Meníme pravidla hry v páskových metódach
   • Registrácia do Great Lengths databázy
   • Nastavenie obchodnej spolupráce
   • Prístup k zoznamu skladových zásob GL SLIM TAPES
  • Zdarma v hodnote 700 €

   BOX-Podpora a rozvoj podnikania

   • Kľúč ku skladu GL TAPES = Cenník LOVE TAPES 23 v hodnote 500 €
   • USTouch poukaz v hodnote 200 €

  Prihlásenie na školenie

  CHCEM SA STAŤ CERTIFIKOVANÝM SALÓNOM GL SLIM TAPES

  Po odoslaní formulára Vás budeme najneskôr nasledujúci pracovný deň kontaktovať.

  Dôležité informácie

  Podmienky školenia

  Základné usmernenia: Každé mesto na Slovensku má vopred vypracovaný Great plán rozvoja na základe špeciálneho matematického vzorca, ktorý určuje maximálny predpokladaný počet certifikovaných salónov na konkrétne mesto.

  Great Lengths Slovakia si vyhradzuje právo v prípade necertifikovaných salónov / kaderníkov neakceptovať žiadosť o certifikáciu.

  Základné informácie, ktoré potrebujete o podmienkach školení vedieť

  Prihlásenie na školenie

  Prihlásenie na školenie je možné iba elektronicky:

  • Vyplnením formulára pre prihlásenie, ktorý sa nachádza na web stránke Great Lengths Slovakia
  • Zaslaním požiadavky na e-mail office@greatlengths.sr

  Telefonické prihlášky nie sú akceptované!

  Školenia v akadémii vzdelávania zahusťovania a predlžovania vlasov sú rozdelené do dvoch hlavných kategórii

  • Koncept vzdelávania pre certifikované salóny Great Lengths
  • Koncept vzdelávania pre aktuálne ešte necertifikované salony Great Lengths

  *pre jednotlivé skupiny platia usmernenia na základe interných smerníc Great Lengths.

  *Pre viac informácii odporúčame kontaktovať obchodné oddelenie, ktoré Vám s radosťou vysvetlí podrobnosti.

  > Link na kontakty GL


  Great Lengths Slovakia si vyhradzuje právo neakceptovať prihlášku a zamietnuť účasť žiadateľa na školení v prípade ak sa jedná o necertifikovaný salón/kaderníka . V danom prípade je uplatnená smernica rozvoj a aktivity.

  *Príklad: na dané mesto/región má už certifikovaný salón podpísanú s Great Lengths Slovakia výhradnú zmluvu o zastúpení.

  Po odoslaní vyplneného formulára pre prihlásenie aktuálne necertifikovaného salóna Vás bude kontaktovať obchodné oddelenie alebo Office manager pre potvrdenie akceptácie žiadosti o školenie.

  Prihlášky sú spracovávané v poradí, v akom boli doručené.

  Prihlášku je nutné zaslať najneskôr do 5 pracovných dní pred začiatkom školenia. Prihláška zaslaná v čase kratšom ako 5 pracovné dni bude posudzovaná individuálne.

  Proces prihlasovania

  • registrácia cez formulár
  • vystavenie faktúry = potvrdenie akceptácie
  • úhrada faktúry


  Konanie školení:

  Systém školení Great Lengths si vyžaduje individuálny prístup a preto je počet účastníkov na jednom školení obmedzený. Ak je školenie v požadovanom termíne už obsadené, dohodneme si s Vami podľa možnosti najbližší náhradný termín.

  Great Lengths Slovakia si vyhradzuje právo zrušenia školenia z dôvodu nedostatočného obsadenia alebo z technických dôvodov. Great Lengths Slovakia túto skutočnosť účastníkovi čo najskôr elektronicky oznámi a ponúkne, podľa možnosti, náhradný termín, príp. individuálne školenie.

  Great Lengths Slovakia si vyhradzuje právo zmeny dátumu školenia z dôvodov vyššej moci (napr. prerušenie dodávky elektrického prúdu, náhle ochorenie školiteľa a pod.). Great Lengths Slovakia zmenu dátumu školenia čo najskôr elektronicky oznámi účastníkovi, s ktorým dohodne nový termín školenia, príp. individuálne školenie.

  Great Lengths Slovakia si v odôvodnených prípadoch vyhradzuje právo na zmenu technológa/školiteľa.

  Zrušenie účasti na školení

  Každé zrušenie účasti nám musí byť oznámené elektronicky a čo najskôr. Pri stornovaní prihlášky zo strany účastníka v čase 4 a viac pracovných dní pred konaním školenia nebude poplatok za školenie účtovaný; pri stornovaní prihlášky v čase kratšom ako 3 pracovné dni bude poplatok za školenie zúčtovaný v plnej výške.

  Pokiaľ účastník vôbec neoznámi zrušenie účasti na školení, bude zúčtovaný poplatok za školenie v plnej výške.

  Ak sa účastník nemôže školenia zúčastniť, môže za seba prihlásiť náhradníka. O tejto skutočnosti je povinný spoločnosť Great Lengths Slovakia čo najskôr elektronicky informovať a daná skutočnosť musí byť odsúhlasená obchodným oddelením.

  Prípadné ďalšie zmeny zo strany účastníka (presun na iný termín, iné školenie, zmena e-mailovej adresy pre zaslanie faktúry a pod.) je potrebné oznámiť elektronicky, najneskôr 3 pracovné dni pred konaním školenia.

  Školenia

  Pre certifikované salóny

  Názov školenia: Funkčná kombinácia dvoch metód

   BIO MIKRO KAPSULE  a GL Slim Tapes.

  Miesto, trvanie, cena

  Centrála Great Lengths v Košiciach
  Business Centrum Košice
  Štúrová 50
  04001 Košice

  Trvanie: 8 hodín

  Cena: 650 €

  Harmonogram certifikácie GL Slim Tapes

  1. Úvodný dokument: VLASY ZA HRANICOU OČAKÁVANÍ

  • Spoločne nahliadneme do výrobného procesu a začneme skúmať skutočné hodnoty v segmente
   profesionálneho zahusťovania a predlžovania vlasov.
  • Prvý kontakt: Analýza dokumentu Vašimi očami.

  2. Metódy Great Lengths zahusťovania a predlžovania vlasov implementované na Slovensku

  • Web Great Lengths z pohľadu kaderníka.
  • Web Great Lengths z pohľadu klienta.

  3. Cesta vlasov — v diskusii si zopakujeme jasné a presné definície

  • Čo znamená pojem: zručnosť s ohľadom na dokonalosť.
  • Video dokumentácia jednotlivých krokov cesty vlasov.
  • Pôvod vlasov.
  • Spracovanie vlasov a jednotlivé kroky, ktorými prechádzajú.
  • Tajomstvo procesu depigmentácie.
  • Výhody a princíp pigmentácie.
  • Ručné triedenie.
  • Definícia výrazu Remy.
  • Analýza hustoty vlasov Great Lengths.
  • Analýza správnosti vyhodnocovania váhy vlasov v gramoch.
  • Zhrnutie výhod a benefitov prameňov Great Lengths.
  • Zmena uhla pohľadu vnímania kľúčových parametrov posudzovania kvality vlasov.
  • Spoj Great Lengths.

  4. Meníme pravidlá hry v páskových metódach s GL Slim Tapes

  • Úvod do páskových metód.
  • Diskusia a výmena skúsenosti.

  5. Technické okienko zamerané na rozbor kľúčových parametrov GL Slim Tapes

  • Spoznáme Ultra tenký a flexibilný pásik novej generácie.
  • Preskúmame technológiu utesnenia pásika.
  • Spravíme rozbor nového lepidla.
  • Pokračujeme v napredovaní k udržateľnosti. Čo to znamená z pohľadu nového Blistra.
  • Predstavenie hodnoty značky Great Lengths prostredníctvom nového obalu.
  • Farebné odtiene GL Slim Tapes a ich potenciál.
  • Parametre ovplyvňujúce trvácnosť pásky

  6. Praktická časť školenia

  • Interná smernica hlavných a kľúčových technologických postupov pri aplikácii GL Slim Tapes.
  • Predstavenie základných nástrojov na prácu a ako ich správne používať.
  • Samostatná práca na tréningovej hlave pod dozorom technológa Great Lengths.
  • Rozdelenie hlavy a správne vytvorenie sekcií.
  • Analýza geometrických vzorcov ukladania GL Slim Tapes.
  • Rozbor výhod a nevýhod konkrétnych vzorcov.
  • Aplikácia pásky a jej 100% utesnenie – 5 setov.
  • Cesta k dosiahnutiu maximálneho potenciálu s minimálnym počtom GL Slim Tapes.
  • Kľúč k bezpečnému a jednoduchému odpájaniu.
  • Ako funkčne rýchlo a efektívne prepájať pásky.
  • Technika strihu.
  • Finálna úprava.

  7. Starostlivosť

  • Koncept Milujeme vlasy a rozumieme in.
  • Predstavenie produktov Great Lengths.
  • Rozhodli ste sa pre profesionálne zahusťovanie a predlžovanie vlasov a vybrali ste si správne.
  • GL Kefy a ich výhody.

  8. Fotodokumentácia

  • Pred.
  • Počas.
  • Na čo sa zamerať.
  • Výsledok.

  9. Sociálne siete a prezentácia

  • Odporúčania a rady ako úspešné odprezentovať sebe a svoj salón s výhodami GL Slim Tapes.
  • Facebook.
  • Instagram.
  • Iné…

  10. Konzultácia a uplatnenie výhod a benefitov GL Slim Tapes

  • Školenie predaja.
  • 10 zlatých pravidiel.
  • Získavanie klientely.
  • Námietky a ako ich zdolávať.
  • Diskusia.

  11. Administratívna časť

  • Cenníky GL Tapes.
  • Spôsob objednávania tovaru.
  • Prístup k skladovým zásobám Great Lengths Tapes.
  • Protokol záväznej objednávky.
  • Protokol podmienok.
  • Reklamačný poriadok.
  • Predstavenie funkcie Office managera Great Lengths.

  12. Záver

  • Odovzdávanie certifikátu: MENÍME PRAVIDLA HRY V PÁSKOVÝCH METÓDACH S GL SLIM TAPES.
  Harmonogram školenia Level UP BIO Mikro Kapsule
  • Krok za krokom k dosiahnutiu maximálneho potenciálu BIO metódy zahusťovania a predlžovania vlasov.
  • Analýza Slovenského trhu z pohľadu spoja tvaru kapsula.
  • Ako veľkosť a tvar spoja individuálne a na mieru prispôsobiť očakávaniam klienta.
  • Metodika vytvárania BIO Mikro Kapsúl.
  • Technológia vytvárania BIO Mikro Kapsúl.
  • Je možné rôznou technológiou dosahovať rovnako bezpečne a funkčné výsledky?
  • Porovnanie Great Lengths ultrazvukovej technológie za studena s taviacou metódou z pohľadu tvaru spoja kapsula.
  • Variabilita veľkosti BIO kapsule. Standard , Mikro, Nano.
  • Analýza výhod jednotlivých veľkosti spoja tvaru kapsula.
  • Analýza nevýhod jednotlivých veľkosti spoja tvaru kapsula.
  • Potenciál jednotlivých veľkostí v praxi.
  • Aké je rozloženie síl pnutia prirodzených vlasov pri spoji tvaru BIO kapsula?
  • Aký počet BIO kapsúl je potrebných pri zahusťovaní?
  • Aký počet BIO kapsúl je potrebný pri predlžovaní?
  • Aký je časový interval do prvého prepájania pri Bio kapsulách?
  • Praktické testovanie vytvorenia kapsule na tréningovej hlave.
  • Je možné vytvárať aj sekundárne BIO kapsule?
  • Aké rozloženie spojov na hlave je najefektívnejšie pri 100% tvare Bio kapsúl?
  • Pri ktorých sekciách hlavy je najvhodnejšie použiť tvar spoja BIO kapsula?
  • Aké vstupné parametre prirodzených vlasov klientky sú najvhodnejšie práve pre tvar spoja BIO kapsula?
  • Existujú nejaké ohrozenia spojené s tvarom spoja BIO kapsula?
  • Čo by mohla klientka reklamovať z pohľadu zákazníka?
  • Aký čas je potrebný na vytvorenie 100 BIO kapsúl veľkosti Mikro?
  • Rozbor výhody a nevýhody GL Knižka vs BIO kapsula.
  • Konzultácia s klientom.
  • Prezentácia na sociálnych sieťach Administratívna časť
  Technické a materiálne zabezpečenie
  • GL tréningová hlava.
  • GL tréningové GL Slim Tapes 5x.
  • Aplikačná sada GL Tapes.
  • Safety band pásky 1bal.
  • Re-using pásky 1bal.

  *technické a materiálne zabezpečenie ostáva certifikovanému kaderníkovi

  Výhody a Benefity
  • Veľkoobchodný cenník Love Tapes 2023 
  • Školenie BIO MIKRO KAPSULE

  Investícia: 650 €

  *Uvedená cena je bez DPH a platí len pre aktívne certifikované salóny.

  *Ponuka je časovo limitovaná 
  *Pripravili sme pre Vás Great Benefity v hodnote 1150 € bez Dph
  *Maximálny počet účastníkov na školení na konkrétny dátum: 4

  • 400 € — hradí kaderník

   BOX-Technické a materiálne zabezpečenie

   • GL Tréningová hlava
   • GL tréningové Slim Tapes 5x
    *APPLICATION KIT FOR TAPE PRODUCTS
   • Safetyband Tapes 29X5 mm 1 bal
   • Re-using Tapes 29X5 mm 1 bal
    *nebude fakturované, ak ho partner už vlastní
  • Zdarma v hodnote 50 €

   BOX-You are Great

   • Certifikát — Meníme pravidla hry v páskových metódach
   • Poznámkový Blok Great Lengths
   • Pero Great Lengths
   • Taška Great Lengths
   • Technický manuál
   • Great prekvapenie
  • Zdarma v hodnote 300 €

   Box Čas technológa

   • Nachádzame sa v čase rozvoja našej spolupráce. 
  • 250 € — hradí kaderník

   BOX-Certifikácia GL TAPES

   • Certifikácia — Meníme pravidla hry v páskových metódach

  • Zdarma v hodnote 800 €

   BOX-Podpora a rozvoj podnikania

   • Kľúč ku skladu GL TAPES = LOVE TAPES 23 v hodnote 500 €
   • Poukaz BIO MIKRO KAPSULE v hodnote 300€

  Aktivity budovania a rozvoj obchodného partnera GREAT LENGTHS

  Som certifikovaný salón

  Po odoslaní formulára Vás budeme najneskôr nasledujúci pracovný deň kontaktovať.

  Dôležité informácie

  Podmienky školenia

  Základné usmernenia: 

  Certifikovaný salón je salón s aktuálne platnou licenciou.

  Základné informácie, ktoré potrebujete o podmienkach školení vedieť

  Prihlásenie na školenie

  Prihlásenie na školenie je možné iba elektronicky:

  • Vyplnením formulára pre prihlásenie, ktorý sa nachádza na web stránke Great Lengths Slovakia
  • Zaslaním požiadavky na e-mail office@greatlengths.sr

  Telefonické prihlášky nie sú akceptované!

  Školenia v akadémii vzdelávania zahusťovania a predlžovania vlasov sú rozdelené do dvoch hlavných kategórii

  • Koncept vzdelávania pre certifikované salóny Great Lengths
  • Koncept vzdelávania pre aktuálne ešte necertifikované salony Great Lengths

  *pre jednotlivé skupiny platia usmernenia na základe interných smerníc Great Lengths.

  *Pre viac informácii odporúčame kontaktovať obchodné oddelenie, ktoré Vám s radosťou vysvetlí podrobnosti.

  > Link na kontakty GL


  Great Lengths Slovakia si vyhradzuje právo neakceptovať prihlášku a zamietnuť účasť žiadateľa na školení v prípade ak sa jedná o necertifikovaný salón/kaderníka . V danom prípade je uplatnená smernica rozvoj a aktivity.

  *Príklad: na dané mesto/región má už certifikovaný salón podpísanú s Great Lengths Slovakia výhradnú zmluvu o zastúpení.

  Po odoslaní vyplneného formulára pre prihlásenie aktuálne necertifikovaného salóna Vás bude kontaktovať obchodné oddelenie alebo Office manager pre potvrdenie akceptácie žiadosti o školenie.

  Prihlášky sú spracovávané v poradí, v akom boli doručené.

  Prihlášku je nutné zaslať najneskôr do 5 pracovných dní pred začiatkom školenia. Prihláška zaslaná v čase kratšom ako 5 pracovné dni bude posudzovaná individuálne.

  Proces prihlasovania

  • registrácia cez formulár
  • vystavenie faktúry = potvrdenie akceptácie
  • úhrada faktúry


  Konanie školení:

  Systém školení Great Lengths si vyžaduje individuálny prístup a preto je počet účastníkov na jednom školení obmedzený. Ak je školenie v požadovanom termíne už obsadené, dohodneme si s Vami podľa možnosti najbližší náhradný termín.

  Great Lengths Slovakia si vyhradzuje právo zrušenia školenia z dôvodu nedostatočného obsadenia alebo z technických dôvodov. Great Lengths Slovakia túto skutočnosť účastníkovi čo najskôr elektronicky oznámi a ponúkne, podľa možnosti, náhradný termín, príp. individuálne školenie.

  Great Lengths Slovakia si vyhradzuje právo zmeny dátumu školenia z dôvodov vyššej moci (napr. prerušenie dodávky elektrického prúdu, náhle ochorenie školiteľa a pod.). Great Lengths Slovakia zmenu dátumu školenia čo najskôr elektronicky oznámi účastníkovi, s ktorým dohodne nový termín školenia, príp. individuálne školenie.

  Great Lengths Slovakia si v odôvodnených prípadoch vyhradzuje právo na zmenu technológa/školiteľa.

  Zrušenie účasti na školení

  Každé zrušenie účasti nám musí byť oznámené elektronicky a čo najskôr. Pri stornovaní prihlášky zo strany účastníka v čase 4 a viac pracovných dní pred konaním školenia nebude poplatok za školenie účtovaný; pri stornovaní prihlášky v čase kratšom ako 3 pracovné dni bude poplatok za školenie zúčtovaný v plnej výške.

  Pokiaľ účastník vôbec neoznámi zrušenie účasti na školení, bude zúčtovaný poplatok za školenie v plnej výške.

  Ak sa účastník nemôže školenia zúčastniť, môže za seba prihlásiť náhradníka. O tejto skutočnosti je povinný spoločnosť Great Lengths Slovakia čo najskôr elektronicky informovať a daná skutočnosť musí byť odsúhlasená obchodným oddelením.

  Prípadné ďalšie zmeny zo strany účastníka (presun na iný termín, iné školenie, zmena e-mailovej adresy pre zaslanie faktúry a pod.) je potrebné oznámiť elektronicky, najneskôr 3 pracovné dni pred konaním školenia.

  Marketingové školenia

  Pre všetky salóny

  Dovoľte novým klientom, aby Vás našli v online svete!

  Marketingový manažér Great Lengths Vám ukáže, ako na to!

  Marketingové balíky sú vhodné pre začínajúcich, stredných, ale aj pokročilých klientov vytvárané na mieru po analýze.

  Vzdelávanie je investícia do našej budúcnosti. Väčšina vašich klientov hľadá vašu prácu v online svete, aj napriek odporúčania od známeho. Skrz sociálne siete sa klient začína tešiť na výsledok, aký chce dosiahnuť.

   NECHAJTE SA NÁJSŤ !

  Marketingové balíky

  *Uvedené ceny sú s DPH a platia len pre aktívne certifikované salóny.

  • Cena — 350 €

   Osobný praktický seminár v akadémií vzdelávania Great Lengths

    v Košiciach s ubytovaním v apartmáne priamo v centrále BCK na Štúrovej 50. 

   GARANTUJEME VÁM OKAMŽITÝ ROZVOJ

   Čo sa naučíte?

   • Tipy na aplikácie, ktoré Vám uľahčia prácu -návod ako vytvárať grafiky: akcie, plagáty, vizitky, kartičky, logá -návod ako vytvárať platené reklamy
   •  marketingový materiál
   •  analýza Vášho vzhľadu v online svete
   •  fotenie / natáčanie videí
   •  efektívne pridávanie výtvorov na sociálne siete (denné príbehy, príspevky)
   • vytvorenie mesačného marketingového plánu 
   •  čomu sa vyvarovať
   •  individuálne problémy a ich riešenia 
   •  ako písať texty

   Po zakúpení online balíka s marketingovým oddelením Vám bude neustále k dispozícií pri akýchkoľvek otázkach týkajúcich sa sociálnych sietí. 

   Po absolvovaní online školenia Vám ručíme za zmenu, ktorú v online priestore ihneď pocítite. 

   Cíťte sa slobodne v online priestore a prijímajte príležitosti, ktoré sa tu nachádzajú. 

  • Cena — 450 €

   Osobný praktický seminár vo Vašom salóne

   Ste presvedčení, že:

   • Neviete fotiť?
   • Nemáte čas na fotenie?
   • Nemáte správnu techniku?
   • Nemáte dobré svetlo?
   • Nemáte najmodernejší iPhone?
   • Neviete ako strihať videá v Instagrame?
   • Neviete ako pekne spraviť videa, alebo fotku?
   • Nemáte čas na písanie textov ?

   Za jeden deň Vám napravíme mienku o Vašich schopnostiach a presvedčíme, ako efektívne to dokážeme zvládať.

   Čo sa naučíte?

   • Fotiť a natáčať svoje výtvory
   • Vytvárať rells & denné príbehy
   • Správne tvoriť obsah, vytvárať efektívne popisy
   • Nájdeme spolu vhodné miesto na fotenie vo vašom salóne
   • Ako rýchlo napísať text pod príspevok, ktorý priláka klientov
   • Tipy na aplikácie, ktoré Vám uľahčia prácu
   • Návod ako vytvárať grafiky: akcie, plagáty, vizitky, kartičky, logá
   • Návod ako vytvárať platené reklamy
   • Marketingový materiál

   Cena je za celodenné školenie v akomkoľvek meste na Slovensku s marketingovým manažérom.

  • Cena — 250 €

   Marketingové ONLINE školenie

   Čo sa naučíte?

   Vhodné pre klientov, ktorí majú materiál (fotky, videá, ovládajú techniku fotenia a natáčania.)

   Prečo pracovať na rozvoji sociálnych sietí, a ako ďalej s materiálom, ktorí vlastním:

   • Analýza Vášho vzhľadu v online svete
   • Ako vyniknúť v online priestore
   • Ako písať texty pod príspevky
   • Ako správne a efektívne pridávať Vaše výtvory na sociálne siete (denné pribehy, príspevky)
   • Čomu sa vyvarovať
   • Individuálne problémy so sociálnymi sieťami a ich riešenia
   • Efektívne vytváranie platenej reklamy na IG/FB
   • Tipy na aplikácie, ktoré Vám uľahčia prácu
   • Ako vytvárať grafiky: akcie, plagáty, vizitky, kartičky, logá, videá
   • Ako strihať videá
   • Kde investovať svoj čas v sociálnych sieťach?

   Po zakúpení online balíka s marketingovým oddelením Vám bude neustále k dispozícií pri akýchkoľvek otázkach týkajúcich sa sociálnych sietí.

   Cíťte sa slobodne v online priestore a prijímajte príležitosti ktoré sa v nich nachádzajú.

  Objednávka

  Tel.: 0918 668 215

  (Mgr. art. Diana Semanová)

  Staňte sa naším partnerom

  Obrovskú výhodu vnímame v tom, že nemusíme byť súčasťou konkurenčného boja na Slovensku a pretekania koho metóda je najšetrnejšia lebo my si vytvárame spoločne s našimi GL partnermi po celom Slovensku vlastnú GREAT cestu. Je to naozaj GREAT cesta so skutočnými hodnotami kaderníckeho remesla. Máte aj vy niekedy pocit, že dnešná doba je veľmi uponáhľaná a plná stresu? Tak sa prosím na chvíľu zastavte a spolu s nami spoznávajte emócie, ktoré v sebe ukrývajú zdravé, husté a dlhé vlasy. Lebo jedna vec je istá, keď niečo chcete, choďte za tým.

  Vzdelávajte sa s nami


  (C) 2022 GREAT LENGTHS SLOVAKIA
  Realizácia web stránky: Mgr. art. Viktor Javorek

  Company with certified management
  system for ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001