Free cookie consent management tool by TermsFeed Policy Generator

Staňte sa certifikovaným salónom


Zmena spôsobu vnímania služby zahusťovania a predlžovania vlasov

Prevzali sme na seba zodpovednosť za vzdelávanie na Slovensku. Aktívne vytvárame a udávame trendy v segmente zahusťovania a predlžovania vlasov.

Na špecializovaných odborných školeniach odovzdávame nadobudnuté dlhoročné skúsenosti, zručnosti a inovatívne pracovné nástroje kaderníkom, ktorým naozaj záleží na skutočných hodnotách remesla.

Kremnica — Ivana Lacová

Výhody certifikovaných Great Lengths salónov

  • Obchodným partnerom Great Lengths Slovakia sa môžu stať majitelia salónov a kvalifikovaní kaderníci pôsobiaci na území Slovenskej republiky.
  • Každé mesto na Slovensku má vopred vypracovaný Great plán rozvoja na základe špeciálneho matematického vzorca, ktorý určuje maximálny predpokladaný počet salónov na konkrétne mesto.
  • V Great svete je kvalita vždy viac ako kvantita a preto je rozvoj jednotlivých miest úzko regulovaný čo salónom, ktoré splnia vstupné podmienky zaručuje výnimočnosť.
  • Certifikované salóny získavajú možnosť nakupovať tovar za veľkoobchodné ceny z centrálneho Great Lengths skladu a môžu sa spoľahnúť na výnimočnú kvalitu produktov, ktorá vždy prekoná očakávania klientov.
  • Získavajú istotu presne regulovaných cien a nemusia sa báť nekalého konkurenčného boja či podbíjania cien na internete.
  • Great Lengths Slovakia si plne uvedomuje, že pravidlá hry sa za posledné dva roky zmenili a práve preto vytvárame rôzne projekty na podporu a rozvoj podnikania pre naše partnerské salóny.
  • Vzdelávanie nás výrazne odlišuje. Spoločne vytvárame Great cestu na Slovensku.

Technológ — Jana Janušová — Ateliér Privé Žilina

NAŠE ŠKOLENIA

Sú určené pre kaderníkov, ktorým záleží na skutočných hodnotách kaderníckeho remesla. Pre kaderníkov, ktorí hľadajú špecifické riešenia , ako odborne pripraviť seba a svoj salón do budúcnosti. Uvedomujú si, že dnes tvoria svoju budúcnosť. Chcú udávať smerovanie a sledujú neustály rozvoj a napredovanie segmentu zahusťovania a predlžovania vlasov na Slovensku. Vzdelávanie a posúvanie hraníc v kaderníckom odbore je pre nich kľúčové. Cítia potrebu zmeny. Možnosť aplikovať inovatívne pracovné postupy vo svojom salóne vnímajú ako príležitosť výrazne sa odlíšiť od konkurencie a zároveň sa výrazne priblížiť ku klientele, ktorá vyhľadáva moderné a šetrné kadernícke služby. Áno my naozaj vytvárame kadernícky svet v ktorom veríme, že LÁSKA K VLASOM ĽUDÍ SPÁJA.

Naše obchodné oddelenie Vám s radosťou poskytne všetky potrebné informácie ohľadom školení, ktoré sú vstupnou bránou do sveta profesionálneho zahusťovania a predlžovania vlasov.

Neváhajte nás kontaktovať.

Nerozdeľujeme Slovensko na malé a veľké mestá, východ či západ

V každom regióne sú kaderníci a klienti, ktorí vyhľadávajú moderné kadernícke služby

Som kaderník/salón a mám záujem o viac informácií

Po odoslaní formulára Vás budeme najneskôr nasledujúci pracovný deň kontaktovať.

(C) 2022 GREAT LENGTHS SLOVAKIA
Realizácia web stránky: Mgr. art. Viktor Javorek

Company with certified management
system for ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001